ul. Mickiewicza 12A, tel. 22 787 38 11; 22 580 89 61 | ul. Kopernika 8, tel. 22 787 38 10; 22 580 89 62

Jak zapisać się do poradni POZ w ramach NFZ?

Aby bezpłatnie korzystać ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent (ubezpieczony) powinien złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ.
Jak złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

 • Podczas wizyty w poradni.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.

Pacjent ma prawo sam wybrać, czy chce złożyć w danej placówce POZ deklaracje do lekarza, pielęgniarki i położnej, czy ewentualnie tylko do samego lekarza. Od chwili złożenia deklaracji, z jednoczesnym potwierdzeniem ubezpieczenia, pacjent jest objęty opieką w ramach POZ i może być w tym dniu udzielone mu świadczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) możesz zapisać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej ,jesteśmy zobowiązani zapewnić rejestrację na podstawie zgłoszenia we wszystkich wyżej wymienionych formach.

Rejestracje działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00.
Porady odbywają się:

 • stacjonarnie,
 • w formie teleporad,
 • w miejscu pobytu, np. w domu pacjenta w przypadkach medycznie uzasadnionych.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta konsultacja lekarza POZ powinna być udzielana w dniu zgłoszenia. W innych przypadkach świadczenia te są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Jak zapisać się do poradni specjalistycznej w ramach NFZ?

Zgłaszając się do poradni specjalistycznej pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Obecnie skierowanie posiada dwie formy:

 • Tradycyjne skierowanie papierowe.
 • E-skierowanie.

Skierowanie do poradni specjalistycznej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie).

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta.

Na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.

W jakich przypadkach skierowanie do lekarza specjalisty nie jest wymagane:
Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia!

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZYJĘCIA POZA KOLEJNOŚCIĄ:

 • ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI.
 • ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY PRZESZCZEPU.
 • INWALIDZI WOJENNI I WOJSKOWI.
 • KOMBATANCI ORAZ OSOBY REPRESJONOWANE, (o których mowa w art.1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, Dz.U. 1991 No 17 poz 75).
 • UPRAWNIENI ŻOŁNIERZE I PRACOWNICY ORAZ WETERANI POSZKODOWANI (w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa).
 • KOBIETY W CIĄŻY.
 • ŚWIADCZENIOBIORCY DO 18 R.Ż.,U KTÓRYCH STWIERDZONO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W OKRESIE ROZWOJU DZIECKA ALBO W CZASIE PORODU (wymagane zaświadczenie lekarskie).

PODCZAS REJESTRACJI WYMAGANY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE.

Procedura udzielania teleporad pacjentom.