ul. Mickiewicza 12A, tel. 22 787 38 11; 22 580 89 61 | ul. Kopernika 8, tel. 22 787 38 10; 22 580 89 62

Neurologia

Nasi neurolodzy są specjalistami w zakresie leczenia chorób związanych z wszelkimi zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Do chorób, z którymi zgłaszamy się do neurologa należą min.:

  • epilepsja,
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • udar mózgu,
  • choroba Parkinsona,
  • zakażenia i nowotwory ośrodkowego układu nerwowego,
  • wodogłowie,
  • choroby rdzenia kręgowego.

Świadczeń w zakresie neurologii udzielamy prywatnie jak i w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.