ul. Mickiewicza 12A, tel. 22 787 38 11; 22 580 89 61 | ul. Kopernika 8, tel. 22 787 38 10; 22 580 89 62

Z czego składa się sztuczny ząb?

Sztuczny ząb, popularnie nazywany implantem, składa się z filaru, który jest wszczepiony w kość i imituje korzeń, oraz łącznika, na którym zamocowana jest korona protetyczna. Sztuczny korzeń zwykle jest wykonany z tytanu, materiał ten jest nierozpoznawany przez nasz układ immunologiczny, dlatego ryzyko odrzutu jest minimalne.

Zdarzają się także implanty z cyrkonu, ale nie są szczególnie rozpowszechnione. Mogą być stosowane u nielicznych osób, które nie chcą lub nie mogą mieć implantu tytanowego, np. przy tzw. wysokiej linii uśmiechu oraz delikatnej i cienkiej śluzówce, gdzie szary odcień tytanu może prześwitywać przez dziąsła.

Implant można wszczepić zaraz po usunięciu zęba. Pod warunkiem że wyrostek kostny, w którym się go umieszcza, jest wystarczająco gruby, a tkanki otaczające zębodół zdrowe.

Zwykle wykonuje się tymczasową odbudowę kompozytową, a po zagojeniu rany zastępuje się ją koroną ceramiczną.

Drugą metodą są tzw. implanty odroczone. Najpierw w kości osadzany jest filar, a po wygojeniu rany dobudowywana jest korona. Gojenie rany trwa od 2 do 6 miesięcy. Do tego czasu pacjent używa tymczasowej odbudowy protetycznej, np. mostu. Przed zabiegiem lekarz wykonuje zdjęcia radiologiczne i tomografię.

Implantami można zastąpić dowolną liczbę zębów, nawet wszystkie. Wszczepienie jednego filaru trwa od 30 do 60 minut. Przeprowadza się je w znieczuleniu miejscowym. Na ten dzień można dostać zwolnienie.

Implant nie jest rozwiązaniem dla wszystkich. Przeciwwskazaniem do jego wszczepienia są choroby nowotworowe, AIDS, nieustabilizowana cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, ciąża, parodontoza, zła higiena jamy ustnej, osteoporoza, a także młody wiek – poniżej 20. roku życia wciąż trwa proces wzrostu kości.

W Polsce wszczepia się rocznie około 70 tys. implantów. W Niemczech – milion

Dlaczego ceny implantów są tak różne? Bo to różne implanty. Tańsze nie zawsze mają certyfikat potwierdzający ich bezpieczeństwo i są wykonane z innych materiałów – zamiast tytanu czy cyrkonu łącznik jest z tańszego metalu, zamiast pełnoporcelanowej czy cyrkonowej korony jest ceramiczna.

 

 

 

 

Źródło Gazeta Wyborcza

Lp.ImplantyCena
1.Konsultacja implantologiczna z planem leczenia150,-
2.Implant ( wszczepienie )2 700,-
3.Odsłonięcie implantu + śruba gojąca250,-
4.Korona na implancie porcelanowa na podbudowie metalowej z łącznikiem3 000,-
5.Korona na implancie pełnoceramiczna z łącznikiem4 000,- do 4 500,-
6.Augmentacja ( podsypanie kością )1 500 - 2 500,-
Lp.ImplantyCena