ul. Mickiewicza 12A, tel. 22 787 38 11; 22 580 89 61 | ul. Kopernika 8, tel. 22 787 38 10; 22 580 89 62

Nasze prace

Wybielanie

Korony

Odbudowa zęba 21 po urazie.

Praca na implantach.