ul. Mickiewicza 12A, tel. 22 787 38 11; 22 580 89 61 | ul. Kopernika 8, tel. 22 787 38 10; 22 580 89 62

Medycyna Pracy

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (dz.U. nr 96, poz 593 z późniejszymi zmianami) nakłada m.in. na pracodawców określone powinności. Zgodnie z artykułem 22 ustawy, pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzonych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, na zasadach określonych w kodeksie pracy. Świadczenia zdrowotne powinny być wykonane na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Obowiązek i co dalej?
Z naszego doświadczenia wynika, że pracodawcy zorientowani w potrzebie wykonania badań okresowych nie do końca wiedzą jak zorganizować i przeprowadzić takie badania. Przeprowadzenie badań okresowych pracowników może wydawać się pracodawcom skomplikowane, trudne do zrealizowania i czasochłonne.

Od czego zacząć ?
Należy znaleźć uprawnionego specjalistę, który oprócz swoich kompetencji zapewni również kompleksowość usługi – dostęp do ewentualnych dodatkowych specjalistów, takich jak: okulista, dermatolog, laryngolog oraz badań diagnostycznych.

Według nas ważne są następujące aspekty:

  1. Badania mają zostać przeprowadzone sprawnie, kompleksowo i zgodnie z przepisami.
  2. Nie mogą być dużym obciążeniem finansowym dla firmy.
  3. Badania mają nie dezorganizować pracy przedsiębiorstwa.

Naszym zadaniem jest spełnić te wymagania.